Zájmové kroužky budou fungovat od 3.10. 2016. Druhy zájmových kroužků budou upřesněny v prvním měsíci školního roku.

Pěvecký kroužek

kroužek vede: Mgr. Pavla Bauerová
I. stupeň
středa 13:00 – 13:45
100 kč za pololetí

 

Výtvarný kroužek

kroužek vede: Lucie Vansová
I. stupeň
středa 13:00 – 14:00
100 Kč za pololetí

 

Dramatický kroužek

kroužek vede: Bc. Naděžda KOHOUTOVÁ

I. stupeň
středa 14:00 – 15:00
10 Kč za lekci kroužku

Pohybové hry

kroužek vede: Bc. Anna Bicanová
I. stupeň
úterý
13:00 – 13:45
100,-kč za pololetí

 

Sportovní hry

kroužek vede: Mgr. Jiří Jára

II. stupeň
středa  13:00 – 14:00

100,- kč za pololetí

Platba za kroužek bude probíhat do pokladny školy.

Gymnastika

kroužek vede: Mgr. Jiří Jára

5.-9. třída
středa 14:00 – 15:00

100,- kč za pololetí

 

ZUMBA

kroužek vede: Bc. Anna Bicanová
I. stupeň
čtvtek
13:30 – 14:15
100,-kč za pololetí

II. stupeň
čtvrtek
15:15 – 16:00
100,-kč za pololetí

 

Kreativní tvoření

kroužek vede: Bc. Anna Bicanová
I. stupeň
čtvrtek
14:00 – 14:45
100,-kč za pololetí

 

Nepřítomnost žáka na kroužku musí být omluvena písemně a včas.