Zájmové kroužky budou fungovat od 30.9. 2019. Druhy zájmových kroužků budou upřesněny v prvním měsíci školního roku.

Cvičení pro holčičky

kroužek vede: Mgr. O. Březinová
Dívky I. stupeň
středa 13:15 – 14:15
200 kč za pololetí

 Platba za kroužek bude probíhat do pokladny školy (zaplatit do 11. 10. 2019).

Výtvarný kroužek

kroužek vede: H. Svatošová, I. Dědičová
dívky 3. 4. 5.
středa 13:00 – 14:00
200 Kč za pololetí

 Platba za kroužek bude probíhat do pokladny školy (zaplatit do 11. 10. 2019).

Anglický filmový klub

kroužek vede: Mgr. J. Kolář

II. stupeň
středa ( sudý týden) 13:15 – 15:00
200 Kč za pololetí 

Platba za kroužek bude probíhat do pokladny školy (zaplatit do 11. 10. 2019).

Pohybové hry

kroužek vede: Mgr. Jiří Jára
I. stupeň
úterý
13:00 – 13:45
200,-kč za pololetí

Platba za kroužek bude probíhat do pokladny školy (zaplatit do 11. 10. 2019).

 

Sportovní hry

kroužek vede: Mgr. Jiří Jára

II. stupeň
středa  13:00 – 14:00

200,- kč za pololetí

Platba za kroužek bude probíhat do pokladny školy (zaplatit do 11. 10. 2019).

Gymnastika

kroužek vede: Mgr. Jiří Jára

5..-9. třída
středa 14:00 – 15:00

200,- kč za pololetí

 Platba za kroužek bude probíhat do pokladny školy (zaplatit do 11. 10. 2019).

Dívčí fotbal

kroužek vede: H. Svatošová
dívky II. stupeň
pátek
13:00 – 14:00
200,-kč za pololetí

Platba za kroužek bude probíhat do pokladny školy (zaplatit do 11. 10. 2019).

 

Deskové hry

kroužek vede: H. Svatošová
I. a II. třída stupeň
úterý 13:00 – 13:45
200,- kč za pololetí

Platba za kroužek bude probíhat do pokladny školy (zaplatit do 11. 10. 2019).

 

Nepřítomnost žáka na kroužku musí být omluvena písemně a včas.