Zájmové kroužky budou fungovat od 11.10. 2021. 

 

 

Žáci naší školy se mohou přihlásit na výuku hry na hudební nástroj. Více informací naleznete na www.musicale.cz

Nepřítomnost žáka na kroužku musí být omluvena písemně a včas.