Zájmové kroužky budou fungovat od 28.9. 2020. 

Nepřítomnost žáka na kroužku musí být omluvena písemně a včas.