Školní parlament

Školní žákovský parlament

  • Zástupci tříd jsou voleni jednou ročně na začátku školního roku
  • Školní žákovský parlament se schází vždy první středu v měsíci v 7: 40
  • Zasedání parlamentu je koordinováno vybraným členem pedagogického sboru
  • Zasedání je dokumentováno

 

Náplní školního žákovského parlamentu je např.:

  • Zapojení žáků do života školy
  • Spolupodílení se na tvorbě pravidel
  • Řešení problému vzniklých během školního roku
  • Organizace školních akcí
  • Spolupráce mezi žáky a učiteli

Dokumenty