Základní škola a Mateřská škola Chrášťany
Chrášťany 100, 373 04 Chrášťany (u Týna nad Vltavou)
okres České Budějovice

 

IČ 70988862
DIČ CZ 70988862

 

 

 

Telefon základní škola: 734 321 885, 734 847 786

 

Telefon mateřská škola: 739 027 929

 

Telefon školní družina:   737075393

 

Telefon školní jídelna: 734 327 889, 732 378 374

 

e-mail ZÁKLADNÍ škola:    zschrastany@zschrastany.cz

 

e-mail MATEŘSKÁ škola:  mschrastany@seznam.cz

 

 

 

Bankovní účet
KB 51-8911460207/0100

 

 

 

Základní a Mateřská škola Chrášťany

 kontakty na členy pedagogického sboru:

  ředitelka školy

Mgr. Miroslava MACHOVÁ             miroslavamachova@zschrastany.cz 

 zástupkyně ředitelky školy         

Mgr. Ivana ŠULCOVÁ                      sulcovaivana@zschrastany.cz

 pedagogové:

Mgr. Ilona HRYCHOVÁ                  ilonahrychova@zschrastany.cz              
Mgr. Jana PAZDEROVÁ                  janapazderova@zschrastany.cz
Mgr. Jiří JÁRA                                   jirijara@zschrastany.cz
Mgr. Helena DOSTÁLOVÁ             helenadostalova@zschrastany.cz
Mgr. Jan KOLÁŘ                              jankolar@zschrastany.cz
Olga BŘEZINOVÁ                            olinabrezinova@zschrastany.cz
Mgr. Dana PRÁŠKOVÁ                   danapraskova@zschrastany.cz

 

 výchovná poradkyně

Mgr. Jana PAZDEROVÁ

  metodik prevence

Mgr. Jana PAZDEROVÁ

Mgr. Ivana Šulcová

 

 asistentky pedagogů

Hana Svatošová                      
Alena Vandová
Ivana Dědičová                                                                                                            Tereza Neškodná

 

  školní psycholog

Mgr. Pavla FOJTÍKOVÁ

   

vychovatelky školní družiny

  

Naděžda Kohoutová

  

pedagogové mateřské školy:
Jitka Kosová (vedoucí učitelka MŠ)                                                                                 
 Olga Králová

 Zuzana Boušková

 Lenka Sádlová