Základní škola a Mateřská škola Chrášťany
Chrášťany 100, 373 04 Chrášťany
okres České Budějovice

IČ 70988862
DIČ CZ 70988862

 

Telefon základní škola: 734 321 885

Telefon mateřská škola: 385 727 164

Telefon školní družina: 737 075 393

Telefon školní jídelna: 734 327 889

e-mail ZÁKLADNÍ škola:  zs.chrastany@seznam.cz

e-mail MATEŘSKÁ škola:  ms.chrastany@seznam.cz

 

Bankovní účet
KB 51-8911460207/0100

 

Základní a Mateřská škola Chrášťany

kontakty na členy pedagogického sboru:

ředitelka školy
Mgr. Miroslava MACHOVÁ: 734 847 786

zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Ivana ŠULCOVÁ: 724 690 737

pedagogové:
Mgr. Pavla BAUEROVÁ: 731 407 517
Mgr. Vladislava KABELOVÁ: 776 803 006
Mgr. Jana PAZDEROVÁ: 724 715 384
Mgr. Lucie SMOLÍKOVÁ: 606 569 067
Mgr. Jiří JÁRA: 607 293 830
Mgr. Romana JÍLKOVÁ: 777 068 729
Bc. Alena JANEČKOVÁ:
Edita KOSOVÁ: 602 307 717

výchovná poradkyně
Mgr. Jana PAZDEROVÁ: 724 715 384

metodik prevence
Mgr. Jana PAZDEROVÁ: 724 715 384
Mgr. Romana JÍLKOVÁ: 777 068 729

asistentky pedagogů:
Lucie Vansová:
Hana Svatošová:

školní psycholog
Mgr. Pavla FOJTÍKOVÁ: 731 475 369

vychovatelky školní družiny:

Miloslava Dlouhá ( I.oddělení):  737 075 393
Bc. Anna Bicanová ( II. oddělení):

pedagogové mateřské školy:
Jitka Kosová (vedoucí učitelka MŠ): 739 027 929, 724 410 420
Olga Králová:  739 027 929, 608 144 590
Bc. Naděžda Kohoutová: 733 752 585
Bc. Anna Bicanová (asistentka pedagoga MŠ):
Naděžda Dlouhá (chůva):