Základní škola a Mateřská škola Chrášťany
Chrášťany 100, 373 04 Chrášťany (u Týna nad Vltavou)
okres České Budějovice

IČ 70988862
DIČ CZ 70988862

 

Telefon základní škola: 734 321 885, 734 847 786

Telefon mateřská škola: 739 027 929

Telefon školní družina:   737075393

Telefon školní jídelna: 734 327 889, 732 378 374

e-mail ZÁKLADNÍ škola:  zs.chrastany@seznam.cz

e-mail MATEŘSKÁ škola:  mschrastany@seznam.cz

 

Bankovní účet
KB 51-8911460207/0100

 

Základní a Mateřská škola Chrášťany

kontakty na členy pedagogického sboru:

ředitelka školy
Mgr. Miroslava MACHOVÁ

zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Ivana ŠULCOVÁ

pedagogové:
Mgr. Ilona HRYCHOVÁ
Mgr. Jana PAZDEROVÁ
Mgr. Jiří JÁRA
Mgr. Helena DOSTÁLOVÁ
Mgr. Jan KOLÁŘ
Olga BŘEZINOVÁ
Mgr. Dana PRÁŠKOVÁ

výchovná poradkyně
Mgr. Jana PAZDEROVÁ

metodik prevence
Mgr. Jana PAZDEROVÁ

Mgr. Romana JÍLKOVÁ

asistentky pedagogů
Hana Svatošová
Alena Vandová
Ivana Dědičová Tereza Neškodná

školní psycholog
Mgr. Pavla FOJTÍKOVÁ

vychovatelky školní družiny

Naděžda Kohoutová

pedagogové mateřské školy:
Jitka Kosová (vedoucí učitelka MŠ)
Olga Králová