Základní škola a Mateřská škola Chrášťany
Chrášťany 100, 373 04 Chrášťany
okres České Budějovice

IČ 70988862
DIČ CZ 70988862

 

Telefon základní škola: 734 321 885

Telefon mateřská škola: 385 727 164

Telefon školní družina:  733 752 585

Telefon školní jídelna: 734 327 889

e-mail ZÁKLADNÍ škola:  zs.chrastany@seznam.cz

e-mail MATEŘSKÁ škola:  ms.chrastany@seznam.cz

 

Bankovní účet
KB 51-8911460207/0100

 

Základní a Mateřská škola Chrášťany

kontakty na členy pedagogického sboru:

ředitelka školy
Mgr. Miroslava MACHOVÁ: 734 847 786

zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Ivana ŠULCOVÁ:

pedagogové:
Mgr. Pavla BAUEROVÁ:
Mgr. Jana PAZDEROVÁ:
Mgr. Jiří JÁRA:
Edita KOSOVÁ:

výchovná poradkyně
Mgr. Jana PAZDEROVÁ:

metodik prevence
Mgr. Jana PAZDEROVÁ:

Mgr. Romana JÍLKOVÁ:

asistentky pedagogů:
Hana Svatošová:

školní psycholog
Mgr. Pavla FOJTÍKOVÁ: 731 475 369

vychovatelky školní družiny:

Naděžda Kohoutová

pedagogové mateřské školy:
Jitka Kosová (vedoucí učitelka MŠ): 739 027 929, 724 410 420
Olga Králová:  739 027 929, 608 144 590