Školská rada

Rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli  podílet se na správě školy.

Zápisy ze schůzí školské rady jsou k dispozici u vedení školy.
Současné složení školské rady ZŠ Chrášťany
Současné složení školské rady ZŠ Chrášťany
Zástupci obce
J. Vomáčka
F. Stejskal
Zástupci zákonných zástupců
E. Vandová
H. Humpálová
Zástupci školy
I. Šulcová
J. Pazderová

Dokumenty

SRPŠ

Zápisy ze schůzí SRPŠ jsou k dispozici u vedení školy.
SRPŠ
SRPŠ
Předseda výboru spolku
P. Landová
Místopředseda
T. Petrásková
Jednatel
J. Kodadová
Předseda kontrolní komise
R. Hájková - Horáková
Členové kontrolní komise
M. Masáková
Členové kontrolní komise
H. Humpálová