JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

otevře se v novém okně (PDF)

Rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli  podílet se na správě školy.

Současné složení školské rady ZŠ Chrášťany:

 

zástupci rodičů: Stanislava Kalinová (předsedkyně rady), Monika Vaníčková
zástupci pedagogického sboru: Mgr. Ivana Šulcová, Mgr. Romana Balounová
zástupci obce: Mgr. Josef Vomáčka, Rudolf Skála

 


 

zápisy ze schůzí školské rady ke stažení:

zápis ze schůze školské rady ze dne 10.11. 2016

zápis ze schůze školské rady ze dne 22.10. 2015

zápis ze schůze školské rady ze dne 20. 4. 2015

zápis ze schůze školské rady ze dne 24. 11. 2014

zápis ze schůze školské rady ze dne 17. 3. 2014

zápis ze schůze školské rady ze dne 10. 6. 2013

zápis ze schůze školské rady ze dne 18. 3. 2013

zápis ze schůze školské rady ze dne 3. 5. 2012

zápis ze schůze školské rady ze dne 17. 1. 2012

zápis ze schůze školské rady ze dne 11. 10. 2012

zápis ze schůze školské rady ze dne 5. 5. 2011

zápis ze schůze školské rady ze dne 20. 4. 2011

zápis ze schůze školské rady ze dne 12. 9. 2011