Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2. struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 1. Oficiální název Základní škola a Mateřská škola Chrášťany
 2. Důvod a způsob založení Zřizovatel: Obec Chrášťany
  Základní účel zřízení: školní a předškolní vzdělávání
  Hlavní činnost: vzdělávání, stravování
 3. Organizační struktura ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna – kontakty | ZŠ Chrášťany (zschrastany.cz)
 4. Kontaktní spojení Poštovní adresa: ZŠ a MŠ Chrášťany, Chrášťany 100, 37304
  Adresa pro osobní návštěvu: ZŠ a MŠ Chrášťany, Chrášťany 100, 37304
  Úřední hodiny: pondělí – pátek (září – červen), 8: 00 – 13: 00
  Telefonní číslo: +420 734 847 786
  Internetové stránky: www.zschrastany.cz
  Adresa podatelny: ZŠ a MŠ Chrášťany, Chrášťany 100, 37304
  Technické nosiče dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě – USB flash disk
  Elektronická podatelna: zs.chrastany@seznam.cz
  Datová schránka: s6zmkd4
 1. Případné platby lze poukázat na číslo účtu: 51-8911460207/0100
 2. IČO: 709 888 62
 3. DIČ: CZ70988862, škola je plátcem DPH
 4. Dokumenty:
  dokumenty ke stažení | ZŠ Chrášťany
  dokumenty ke stažení | MŠ Chrášťany
  dokumenty ke stažení | Školní družina

 

 1. Žádosti o informace Prostřednictvím elektronické pošty: zs.chrastany@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky: s6zmkd4

Poštou: ZŠ a MŠ Chrášťany, Chrášťany 100, 37304

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

 1. Příjem podání a podnětů Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti zástupce ředitelky pro ZŠ a MŠ. Tazatel obdrží odpověď/vyjádření do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.
 2. Předpisy
  561/2004 Sb. Školský zákon (zakonyprolidi.cz)

563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících (zakonyprolidi.cz)

500/2004 Sb. Správní řád (zakonyprolidi.cz)

250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zakonyprolidi.cz)

48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (zakonyprolidi.cz)

74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání (zakonyprolidi.cz)

107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování (zakonyprolidi.cz)

dokumenty ke stažení | ZŠ Chrášťany (zschrastany.cz)

 1. Úhrady za poskytování informací Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytování informací
 2. Licenční smlouvy V současné době nejsou ZŠ a MŠ Chrášťany poskytnuty žádné výhradní licence dle §14a odst.4 zákona č. 106/1999 Sb.
 3. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. V letech 2021, 2022 nebyly žádné informace požadovány