SPRŠ

08 května 2023

Vážení rodiče,
Spolek rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Chrášťany hledá 3 nové členy rady tohoto spolku a
1 člena kontrolní komise.

Cíl spolku: spolupráce zákonných zástupců, školy a školky

Příspěvky: příspěvky členů spolku jsou využívány na školní akce: divadla, nadílky, dárky za reprezentaci, příspěvky na výlety, …

Finanční prostředky spolku jsou uloženy v pokladně spolku a na účtu banky.

Správa spolku: rada spolku (5 členů) a kontrolní komise (3 členové)

Tři členové rady spolku a jeden člen kontrolní komise nemají již své děti v ZŠ a MŠ Chrášťany, proto je nutné za ně najít náhradu mezi zákonnými zástupci dětí a žáků školy.

Případní zájemci se mohou hlásit osobně ve škole nebo přes žákovskou knížku svých dětí u třídních učitelů nebo v MŠ u paní O. Králové.

Přehled činnosti:
Radu spolku a kontrolní komisi svolává dle potřeby předsedkyně spolku, nejméně 1x ročně.

Rada:

  • určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
  • navrhuje výši členského příspěvku pro daný školní rok,
  • předkládá zprávu o hospodaření spolku za předcházející školní rok,
  • podává každoročně daňové přiznání za předchozí kalendářní rok,
  • navrhuje změnu stanov

Kontrolní komise: kontrola finančního stav spolku

Olga Králová

Další aktuality

Šesťáci v Praze

Ve čtvrtek 16. listopadu navštívili šesťáci Národní muzeum. Zde byl pro ně...

Vánoční výlet

Vánoční Linz Termín:           15. prosince 2023 Program:         8:...

FabLab University

Dne 23. října byl ke škole přistaven obrovský kamion s moderní učebnou...

Ples příšer

Ve druhé polovině měsíce října byla vyhlášena halloweenská soutěž Ples příšer....

Lampionový průvod

Strašidla a příšery, pavouci a netopýři se vyrojili kolem Chrášťan ve středu...