SPRŠ

08 května 2023

Vážení rodiče,
Spolek rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Chrášťany hledá 3 nové členy rady tohoto spolku a
1 člena kontrolní komise.

Cíl spolku: spolupráce zákonných zástupců, školy a školky

Příspěvky: příspěvky členů spolku jsou využívány na školní akce: divadla, nadílky, dárky za reprezentaci, příspěvky na výlety, …

Finanční prostředky spolku jsou uloženy v pokladně spolku a na účtu banky.

Správa spolku: rada spolku (5 členů) a kontrolní komise (3 členové)

Tři členové rady spolku a jeden člen kontrolní komise nemají již své děti v ZŠ a MŠ Chrášťany, proto je nutné za ně najít náhradu mezi zákonnými zástupci dětí a žáků školy.

Případní zájemci se mohou hlásit osobně ve škole nebo přes žákovskou knížku svých dětí u třídních učitelů nebo v MŠ u paní O. Králové.

Přehled činnosti:
Radu spolku a kontrolní komisi svolává dle potřeby předsedkyně spolku, nejméně 1x ročně.

Rada:

  • určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
  • navrhuje výši členského příspěvku pro daný školní rok,
  • předkládá zprávu o hospodaření spolku za předcházející školní rok,
  • podává každoročně daňové přiznání za předchozí kalendářní rok,
  • navrhuje změnu stanov

Kontrolní komise: kontrola finančního stav spolku

Olga Králová

Další aktuality

Na pohodu do Dražíče

Hattrick výletů žáků 9. ročníku jsme dnes završili tzv. na pohodu. Prošli jsme...

Deváťáci v akci

V pořadí druhý závěrečný výlet deváťáků byl celkem akční. V pondělí ráno jsme...

MŠ u druháků

Koťátka a Sluníčka z MŠ dnes navštívila žáky z druhého ročníku ZŠ. Ti mladším...

Raftem po Vltavě

Jedním ze závěrečných výletů deváťáků bylo sjíždění Vltavy. 17.6. jsme...