Přednáška – Městská policie Týn n. Vlt.

17 února 2024

Dne 14.2. si žáci 8. a 9. ročníku vyslechli přednášku „To je zákon, kámo!“ navazující na celostátní preventivní projekt: Protidrogový vlak (Revolution train). Cílem projektu je formou interaktivního přístupu maximálně zapůsobit na návštěvníka vlaku a efektivním způsobem ovlivnit jeho pohled na nelegální drogy, ale i legální závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Bohužel, naši žáci se prohlídky vlaku nezúčastnili, avšak v návazném programu vystupovali jako policejní týmy a posuzovali trestněprávní následky chování drogově závislých osob. S Policií ČR prohloubili diskuzi o rizicích závislosti, snažili se zvýšit u cílové skupiny motivaci ke zdravému životnímu stylu a respektování zákonů.

Další aktuality

Na pohodu do Dražíče

Hattrick výletů žáků 9. ročníku jsme dnes završili tzv. na pohodu. Prošli jsme...

Deváťáci v akci

V pořadí druhý závěrečný výlet deváťáků byl celkem akční. V pondělí ráno jsme...

MŠ u druháků

Koťátka a Sluníčka z MŠ dnes navštívila žáky z druhého ročníku ZŠ. Ti mladším...

Raftem po Vltavě

Jedním ze závěrečných výletů deváťáků bylo sjíždění Vltavy. 17.6. jsme...