Informace k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy v roce 2024/2025

08 března 2024


Zápis proběhne dne 2. 4. 2024

  • Zápis se bude konat v základní škole ve třídě 1. ročníku
  • K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dítětem
  • Elektronickou přihlášku k zápisu je nutno vyplnit na odkaze:

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zschrastany/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40440

Zde je možnost určit si čas zápisu a stáhnout si žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání z elektronické přihlášky a rodný list dítěte (stačí kopie)

Zápis se týká dětí, které:

  • k 31. 8. 2024 dovrší šesti let věku (tzn. narozené 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018), mají odklad povinné školní docházky z loňského roku, popř. ty, které dosáhnou 6 let věku do 30. 6. 2025 (nutno doložit doporučení)
  • Cizí státní příslušníci doloží průkaz totožnosti, průkaz totožnosti dítěte, popř. jiné dokumenty ověřené v ČR, povolení k pobytu, doklad o bydlišti v ČR
  • Zájemci o odklad školní docházky podají do školy žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce i žádost o odklad povinné školní docházky, dále doporučení PPP a doporučení lékaře k odkladu
  • Na webu školy jsou dále uvedeny informace o školní zralosti dítěte, o školní docházce a odkladu školní docházky
  • Další informace na tel. 734 847 786  nebo www.zschrastany.cz

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí žáka 2024
Žádost o odklad povinné školní docházky
Školní zralost – informace
Povinná školní docházka, odklad – informace
Zápis 2024 – plakátek

Další aktuality

Na pohodu do Dražíče

Hattrick výletů žáků 9. ročníku jsme dnes završili tzv. na pohodu. Prošli jsme...

Deváťáci v akci

V pořadí druhý závěrečný výlet deváťáků byl celkem akční. V pondělí ráno jsme...

MŠ u druháků

Koťátka a Sluníčka z MŠ dnes navštívila žáky z druhého ročníku ZŠ. Ti mladším...

Raftem po Vltavě

Jedním ze závěrečných výletů deváťáků bylo sjíždění Vltavy. 17.6. jsme...