Zápis do první třídy

28 března 2017 | informace pro rodiče, organizační

zapis2017

Vážení rodiče,

ředitelství Základní školy a Mateřské školy Chrášťany zve Vaše dítě spolu s Vámi k zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018, který se uskuteční v pátek 7. dubna 2017 v budově základní školy (v prvním poschodí) od 13 do 17 hodin.

Přineste s sebou:

  • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

V případě nemoci Vašeho dítěte v daném termínu – oznamte tuto skutečnost ředitelce školy (možno i telefonicky na číslo 734 847 786) – bude s Vámi dohodnut náhradní termín zápisu.

Mgr. Miroslava Machová

ředitelka školy