Zápis do první třídy

07 dubna 2020 | informace pro rodiče, organizační

Zveme Vás na zápis do prvního ročníku ve dnech 14.4. – 24.4. 2020

 Zápis se koná bez fyzické přítomnosti dítěte.

Zápis můžete provést on-line zde, k elektronické přihlášce zákonní zástupci podají do školy žádost o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání a rodný list dítěte (stačí kopii).

 Podání těchto dokumentů doporučujeme bez osobní přítomnosti zákonných zástupců
ve škole  (např. datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, popřípadě dle
konkrétní situace osobně do školy: každý den otevřena od 8 do 9 hod., nebo po
telefonické domluvě 734 847 786, nebo poštou).

Potřebné dokumenty k zápisu naleznete na našich stránkách zde: