Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021

27 dubna 2020 | informace pro rodiče, mateřská škola, organizační

 

Termín přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 je ve dnech 4. 5. až 15. 5. 2020
– Zápis se bude konat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole
– Podání dokumentů doporučujeme bez osobní přítomnosti zákonných zástupců ve škole (např. datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, popřípadě dle konkrétní situace osobně do základní školy: každý den otevřena od 8 do 9 hod., nebo po telefonické domluvě 734 847 786, nebo poštou)

Další důležité informace k zápisu naleznete zde.