Vážení rodiče,

jistě denně sledujete aktuální epidemiologickou situaci a povinná opatření proti šíření COVID 19.

Mateřské školy zůstaly v této složité a náročné době, v době nouzového stavu otevřeny, jako jedny z mála ostatních stupňů škol a to zejména z důvodu ekonomických – jako podpora pro zajištění dětí zaměstnaných rodičů.

Je nouzový stav a denně sledujeme čísla nárůstu onemocnění Covidem 19.

Jsme upozorňováni na nutnost neshlukování lidí, nescházet se v počtu více jak 6 osob, držet rozestupy, atd.

K dnešnímu datu dokonce doporučení, kdo nemusí, aby zbytečně bez ochrany ani nevycházel ven…Začínají se stavět náhradní lůžka a nemocnice…

                        Situace je komplikovaná a velmi vážná!

 

                             PROSÍME VÁS, ZHODNOŤTE SVOU OSOBNÍ A

                              RODINNOU SITUACI, RIZIKA NAKAŽENÍ A ZVAŽTE, ZDA VAŠE  

                         DÍTĚ MUSÍ NAVŠTĚVOVAT V TÉTO DOBĚ

                                      MATEŘSKOU ŠKOLU.

                                          Děkujeme.