PŘIHLAŠ SE DO ZUŠKY

Co kdyby Vaše děti měly radost z hudby?
Přímo ve škole v Chrášťanech probíhá výuka ZUŠ Musicale. Děti můžete přihlásit od 5ti let, a to i v průběhu roku. Podrobnější informace a přihlášku naleznete na webu školy www.musicale.cz Obraťte se na nás i telefonicky
774 840 306
Rádi se s Vámi také potkáme a vše probereme.