Pěvecký kroužek, pod vedením paní učitelky Bauerové potěšil svým vystoupením na setkání seniorů v Dražíči. Na kytaru nás také přišla doprovodit naše úspěšná absolventka a kamarádka Veronika Kalinová.
.