Školní akce v dubnu

11 dubna 2016 | informace pro rodiče, organizační, školní akce

Také v dubnu se v naší škole koná mnoho pěkných akcí.  Namátkou zmiňujeme přednášku o druhé světové válce, návštěva divadelních představení, akce v družině, sportovní turnaje, třídní schůzky…

akce duben16