Provoz mateřské školy

13 května 2020 | informace pro rodiče, mateřská škola, organizační

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany

 

V Chrášťanech 14. 5. 2020

Mateřská škola Chrášťany bude od 25. 5. 2020 OTEVŘENA

Zájem o docházku – žádáme tímto rodiče o zpětnou vazbu, zda dítě nastoupí do MŠ,
do 21. 5. 2020, stačí potvrdit e-mailem na zs.chrastany@seznam.cz nebo tel. 734 847 786

Čestné prohlášení – viz. příloha – odevzdá zákonný zástupce při prvním vstupu dítěte do MŠ

Podmínky nástupu– viz. příloha

Věnujte pozornost také všem přílohám. 

Podmínky nástupu do MŠ

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví při docházce do MŠ