Připravované akce do konce školního roku

19 dubna 2016 | mateřská škola

Do konce školního roku chystáme tyto akce:

22. 4.  Myslivecké dopoledne

29. 4.  Čarodějnické odpoledne

3. 5.  Fotografování dětí (od 8 hod)

2. 6.  Den dětí s přespáním v MŠ

8. 6.  Besídka v MŠ

17. 6.  Školní akademie

22. 6.  Školní výlet – Březová – Zážitkové centrum