Aktuální informace – Potvrzeno!!!

Dne 10. 5. 2021 se obnovuje prezenční výuka na druhém stupni ZŠ a ve všech odděleních MŠ!!!

Ročníky 6. 7. 8. začínají s prezenční výukou 10 . 5. 2021 žáci 9. ročníku se vzdělávají nadále distančně.

Od 17.5. 2021 nastoupí k prezenční výuce žáci 9. ročníku a žáci 8. ročníku. Žáci 6. a 7. ročníku se vzdělávají distančně. 

Žáci 6. 7. a 9. ročníků se střídají po týdnech v prezenční výuce – rotačně. 

Žákům je automaticky přihlášen oběd ve školní jídelně.

Vyučování končí ve 12:25.  Bude vycházet z rozvrhu pro prezenční výuku, který bude upraven.

Žáci jsou povinni nosit po dobu vyučování a v prostorách školy ochranu dýchacích cest – chirurgickou roušku.

O případných změnách a aktuálních informacích Vás budeme informovat.