Do tělocvičny ve středu zavítala opět po roce zvířátka. Děti se na ně samozřejmě těšily. Každé zvířátko se po krátkém představení neohroženě vrhlo do našich řad na vzájemné bližší seznámení. A tak jsme viděli třeba puštíka, potřásli si rukou s fretkou, po dlani se nám proběhla agama a svými barvami si nás omotala užovka japonská tenkoocasá.