Poznáváme zvířátka 2016

29 ledna 2016 | mateřská škola, školní akce

Do tělocvičny ve středu zavítala opět po roce zvířátka. Děti se na ně samozřejmě těšily. Každé zvířátko se po krátkém představení neohroženě vrhlo do našich řad na vzájemné bližší seznámení. A tak jsme viděli třeba puštíka, potřásli si rukou s fretkou, po dlani se nám proběhla agama a svými barvami si nás omotala užovka japonská tenkoocasá.