PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

23 června 2016 | školní akce

Ve středu 15. června 2016 se prvňáčci naší školy vydali do místní knihovny, aby ukázali všem přihlížejícím, jak pěkně se naučili během školního roku číst. I když každý hlásek při čtení rozechvěla malinká tréma, všichni zvládli úkol na jedničku. Po přečtení krátké ukázky a složení čtenářského slibu byli králem Josefem a královnou Miroslavou z Chrášťan pasováni na rytíře Řádu čtenářského.

.