Základní škola

  • Do školy se vrátí celý první stupeň od 12. 4. 2021
  • Povinné bude užívání roušky
  • Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy
    v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák
    na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena.
  • Školní družina bude otevřena pro žáky, jichž se týká prezenční výuka a jejich zákonní zástupci chodí do zaměstnání

 Informace ohledně otevření ZŠ a MŠ budeme zpřesňovat v závislosti na dodání podrobnějších a přesnějších informací od příslušných ministerstev.