V následujících týdnech bude z důvodu protiepidemiologického opatření výuka organizována takto:  

 V týdnu 12. – 16.10. 2020 žáci 9. a 8. ročníku prezenčně žáci  6. a 7. ročníku distančně.

V týdnu 19.23. 10. 2020 žáci 6. a 7. ročníku prezenčně ( třídy budou sloučeny)  žáci 9. ročníku prezenčně žáci 8. ročníku distančně.

Rozvrh: Výuka probíhá dle upraveného rozvrhu. Rozvrh je platný pro distanční i prezenční výuku. Rozvrh a podrobnější informace ke každé třídě naleznete  v sekci pro rodiče. 

 Stravování:

Upozorňujeme na možnost obědvat ve školní jídelně – 11: 00 – 11: 20 (i možnost odnést oběd za žákovskou cenu) – obědy budou v době distanční výuky automaticky odhlášené.

Kdo bude mít o oběd zájem, je třeba si ho minimálně den předem do 12 hodin přihlásit.

Podzimní prázdniny 26. 10. – 30. 10. 2020.

Výuka od 2. 11. 2020 Informace na webových stránkách školy.