Odevzdání materiálů k výuce

01 června 2020 | informace pro rodiče, organizační

Žáci, kteří se nebudou účastnit konzultací musejí odevzdat zadávané práce z období domácí přípravy  ( tj. od 11.3.2020 ) nejpozději do 22. 6. 2020 12:00h. Vypracované úkoly mohou být použity jako podklad pro závěrečné hodnocení.  Úkoly, pracovní listy, sešity není možné poslat emailem, nýbrž musejí být doručeny fyzicky v papírové podobě do školy.