O Červené Karkulce aneb soudní proces v sedmém ročníku

12 března 2017 | školní akce

Znáte pohádku O Červené Karkulce? Víte, co nastane, když se sedmý ročník zhostí rolí obhájců, právníků a případných svědků? Přesně to, kým se stali v hodinách řečové výchovy…

Soudní proces ,,Karkulka a vlk“ byl zahájen minulý týden, dokonce s několikadenním odročením, aby zastupované strany měly možnost sehnat další důkazy, jež by usvědčily protistranu.  Obhájci vlka shromažďovali důkazy proti Karkulce, a nejinak tomu bylo
i na straně obhajoby Karkulky. Pádnými důkazy, jimiž chtěla strana vlka usvědčit Karkulku, byly např.: držení a požívání návykových látek Karkulkou, její červené vyzývavé oblečení aj. Strana obhajující Karkulku podávala velké množství důkazů, mezi nimiž nechyběla zpráva od veterináře prokazující vlkovu nepříčetnost, posudek od psychiatra o Karkulčině svéprávnosti apod.

Vzhledem k množství předložených důkazů bylo soudci rozhodnuto následovně: Karkulka je zproštěna obžaloby. Vlk je vinen a nastupuje trestu rozpárání břicha myslivcem.