Návrat do školy

04 května 2020 | informace pro rodiče, organizační

Dle ustanovení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 budou moci do školy za přísně stanovených podmínek od 11. 5. 2020 docházet žáci 9. ročníků, a to výhradně za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.
Od 25. 5. 2020 je dána možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici) MŠMT zveřejnilo dne 2. 5. 2020 podmínky pro znovuotevření školy, které jsou pro nás závazné. Jedná se o dokument “Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020”. (dokument je přiložen níže) Žádám rodiče a zákonné zástupce, aby se s výše uvedeným dokumentem seznámili.
Potřebné informace a detailní podmínky k výuce budou předány přímo třídními učiteli a zveřejněním na webu školy www.zschrastany.cz

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění je zde.

Dokument “Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020” je zde.