Žákům 4. ročníku se podařilo v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vytvořit stonožku z barevného listí dlouhou 12 metrů.
Na její tvorbě se podíleli všichni žáci. Práce je tak bavila, že tvořili v každém volném čase. Stonožka byla tak „najedená“ že vylezla ze třídy až na chodbu.