Kytička pro Dominiku

22 května 2018 | školní akce

Dne 11. května 2018 ve škole proběhla akce „Kytička pro Dominiku“ na podporu spolužačky nemocné leukémií. Děti zhlédly krátkou prezentaci, ve které byly vysvětlené základní funkce krevních buněk a zobrazené mikroskopické záběry těchto tělísek. Druhá část prezentace byla věnována onemocnění krve – leukémii. Následovala diskuse k tématu a dokument. Pro žáky z 1. – 4. ročníku byl zvolen dokument z cyklu Byl jednou jeden život – Kostní dřeň, pro žáky 5. – 9. ročníku film s názvem Na pomoc životu – Akutní leukémie. První skupina se přesunula k připraveným stanovištím „osmáků“, kde mohla zúročit nově nabyté vědomosti formou aktivizujících metod.

Tímto bychom chtěia poděkovat všem žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům, kteří se zapojili nejen do finanční podpory Dominiky a její rodiny, ale také do podpory duševní, tedy svými podpisy a povzbuzujícími vzkazy. Vybrané peníze se připojí k částce z benefičního koncertu Vltavotýnské struny, který je také věnován Domče.