1558pondělípo individuální domluvěKonzultační hodiny pedagogů ve školním roce 2021/2022

.

den čas
ředitelka školy
Mgr. Miroslava MACHOVÁ
zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Ivana ŠULCOVÁ pondělí 7.50 – 8.35
výchovná poradkyně
Mgr. Jana PAZDEROVÁ čtvrtek 9.50 – 10.35
pedagogové
Mgr. Ilona HRYCHOVÁ úterý 7.10 – 7.45
Mgr. Jiří JÁRA pondělí 8.45 – 9.30
Mgr. Dana PRÁŠKOVÁ pondělí 10.45 – 11.30
Mgr. Vladimíra ANTONÍNOVÁ  pondělí 12.30 – 13.15
Mgr. Olga BŘEZINOVÁ úterý 8.45 – 9.30
Mgr. Jan KOLÁŘ čtvrtek 12.30 – 13.15
Mgr. Lenka LIŠKOVÁ pondělí 8.45 – 9.30
asistenti pedagoga
Petra HYNKOVÁ po individuální domluvě
Ivana Dědičová po individuální domluvě
Alena VANDOVÁ po individuální domluvě
Tereza NEŠKODNÁ po individuální domluvě
školní psycholog
Mgr. Pavla FOJTÍKOVÁ po individuální domluvě
p

konzultace je třeba si s daným pedagogem předem dohodnout.

Kontakty naleznete zde.