1558pondělípo individuální domluvěKonzultační hodiny pedagogů ve školním roce 2019/2020

.

den čas
ředitelka školy
Mgr. Miroslava MACHOVÁ úterý 9.50 – 10.35
zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Ivana ŠULCOVÁ pondělí 7.50 – 8.35
výchovná poradkyně
Mgr. Jana PAZDEROVÁ středa 8.45 – 9.30
pedagogové
Mgr. Ilona HRYCHOVÁ úterý 7.10 – 7.45
Mgr. Jiří JÁRA pondělí 7.50 – 8.35
Mgr. Dana PRÁŠKOVÁ pondělí 11.40 – 12.25
Mgr. Helena DOSTÁLOVÁ  pondělí 7.10 – 7.45
Mgr. Olga BŘEZINOVÁ pondělí 10.35 – 11:30
Mgr. Jan KOLÁŘ pondělí 12.30 – 13.15
Mgr. Lenka LIŠKOVÁ pondělí 9.50 – 10.35
asistenti pedagoga
Aneta Rejnartová po individuální domluvě
Ivana Dědičová po individuální domluvě
Alena VANDOVÁ po individuální domluvě
Hana SVATOŠOVÁ po individuální domluvě
školní psycholog
Mgr. Pavla FOJTÍKOVÁ po individuální domluvě
p

konzultace je třeba si s daným pedagogem předem dohodnout.

Kontakty naleznete zde.