DOKUMENTY KE STAŽENÍ

přihlášky, seznamy, žádosti, atd…

ROZVRHY HODIN

PDF se otevře v novém okně

Lyžařský kurz 2021/2022

 12Základní škola a Mateřská škola Chrášťany

 

Chrášťany 100, PSČ 373 04, okres České Budějovice

 

 

 

Organizace školního roku 2021/2022:

 

 

 

Ředitelka školy Mgr. Miroslava MACHOVÁ
Zástupce ředitelky Mgr. Ivana ŠULCOVÁ
Výchovná poradkyně Mgr. Jana PAZDEROVÁ
Vedoucí učitelka MŠ          Jitka KOSOVÁ

 

 

 

 Třídní učitelé

 


Učitelé ZŠ

 

I. třída 1. ročník Mgr. Olga BŘEZINOVÁ
II. třída 2.a 5. ročník Mgr. Ilona HRYCHOVÁ
III. třída 3.  ročník Mgr. Vladimíra ANTONÍNOVÁ
IV. třída 4. a 5. ročník Mgr. Miroslava MACHOVÁ
V. třída 6. ročník Mgr. Dana PRÁŠKOVÁ
VI. třída 7. ročník Mgr. Jana PAZDEROVÁ
VII. třída 8. ročník Mgr. Jan KOLÁŘ
VIII. třída 9. ročník Mgr. Ivana ŠULCOVÁ

 

 

 

Učitelé ZŠ

Mgr. Jiří JÁRA
Mgr. Lenka Lišková

 

 

 

Metodik Prevence                                         Mgr. Ivana Šulcová

 

Asistenti pedagoga

 

Asistent pedagoga ZŠ

 

Ivana DĚDIČOVÁ

A
lena VANDOVÁ
Tereza NEŠKODNÁ

 

Asistent pedagoga MŠ

 

 

 

Vychovatelka ŠD

 

  Bc. Naděžda KOHOUTOVÁ

 


Školní psycholog
 

 

Mgr. Pavla FOJTÍKOVÁ

 

 

 

Učitelky MŠ

 

I. oddělení Jitka KOSOVÁ
Olga KRÁLOVÁ

II. oddělení

 

chůva

Zuzana BOUŠKOVÁ

Hana SVATOŠOVÁ

Ing. Bc. Lenka SÁDLOVÁ

Martina MASÁKOVÁ

 

 

 

Provozní zaměstnanci

 

Hlavní účetní Marie SÁDLOVÁ
Účetní Ing. Bc. Lenka SÁDLOVÁ
Školnice ZŠ Anna SZEWCZYKOVÁ
Uklízečka ZŠ Michaela ŠRÁMKOVÁ
Školnice MŠ Hana PATÁKOVÁ

 

 

 

Školní jídelna

 

Vedoucí ŠJ Hana NECHVÁTALOVÁ
Vedoucí kuchařka Ladislava SYROVÁTKOVÁ
Kuchařka – doplňková činnost Milena ZUNTOVÁ
Kuchařka MŠ Zdena DROZDOVÁ
Pomocná kuchařka

 

 

 


 

 

 

Pedagogické rady

 

27. srpna 2021 pátek 8.00
10. listopadu 2020 středa 13.00
26. ledna 2022 středa 13.00
13. dubna 2022 středa 13.00 
27. června 2022 pondělí 13.00

 

 

 

Třídní schůzky

 

20. září 2021

22. listopadu 2021

25. dubna 2022

pondělí       

pondělí

pondělí

 15:30

 15:30

 15:30

 

 

Kromě těchto schůzek s rodiči jsou možné individuální konzultace v případě potřeby ze strany rodičů nebo školy v konzultačních hodinách pedagogů popřípadě po domluvě s pedagogy kdykoliv.

 

 
Rozpis vyučovacích hodin

 

1. hodina 07.50 – 08.35
2. hodina 08.45 – 09.30
3. hodina 09.50 – 10.35
4. hodina 10.45 – 11.30
5. hodina 11.40 – 12.25
6. hodina 12.30 – 13.15
7. hodina 13.25 – 14.10
8. hodina 14.20 – 15.05

 

Kromě těchto schůzek s rodiči jsou možné individuální konzultace v případě potřeby ze strany rodičů nebo školy v konzultačních hodinách pedagogů popřípadě po domluvě s pedagogy kdykoliv.

 

KONZULTAČNÍ HODINY

ve školním roce 2020/21

Organizace školního roku

ve školním roce 2021/22

ŠKOLNÍ PARLAMENT

ve školním roce 2020/2021

Doplňky k výuce

on-line doplňky k výuce