Dne 18.11. 2020 bude obnovena prezenční výuka 1. a 2. třídy. Pro žáky 1. a 2. třídy bude otevřena školní družina v obvyklém prezenčním provozu ( ranní i odpolední družina). Pro žáky platí povinnost dodržování předepsaných hygienických opatření, upozorňujeme na povinnost nosit roušku po celou dobu přítomnosti na vyučování a školní družině.