Enviromentální divadélko

23 října 2016 | mateřská škola, školní akce

Ve středu 19. 10. 2016  se děti z MŠ a ZŠ v rámci environmentální výchovy poučily o odpovědnosti za důsledky svého chování ve vztahu k přírodě prostřednictvím pohádky ,, Jak Lesníčkovi ulětěly včely“.