Beseda první pomoci – 21.9. 2015

21 října 2015 | školní akce

Beseda první pomoci – 21.9. 2015

Už se Vám děti pochlubily, že byly proškoleny v první pomoci?

Stejně jako učitele naší školy, tak i děti prvního a druhého stupně zapojil Mgr. Jiří Matěják do přednášky, při níž jasně vysvětlil, jak postupovat v případě úrazů, zástavy srdce, zásahu elektrickým proudem a jiných životunebezpečných situací. Také jsme si mohli vyzkoušet masáž srdce na figurínách dospělého i kojence a práci s defibrilátorem.

Vše doprovázela prezentace promítaná na zeď, prokládaná krátkými snímky z reálných zásahů. Na konci besedy byl, samozřejmě, prostor pro otázky. Školitel nás překvapil mnohými inovacemi v poskytování první pomoci a vyvrátil některé zažité postupy.

Pokud by někdo z nás díky těmto kurzům zachránil byť jen jediný lidský život, byl by to obrovský úspěch.