Akce projektu Recyklohraní

04 listopadu 2015 | školní akce

Všichni dobře víme, že vybité baterie nepatří do koše. Ale kam tedy patří?

Jelikož je naše škola již několik let zapojena do projektu Recyklohraní, tak by naše děti měly znát odpověď. Staré vybité nepotřebné baterie patří do označených krabic na daných sběrných místech – v Chrášťanech jsou tato místa dvě: na obecním úřadě a také u vchodu do ZŠ, kde dne 27. 10. 2015 sběr proběhl.

Celý úkol byl zdokumentován a zaslán na stránky www.recyklohrani.cz. Zde bude obodován a body se přičtou k již stávajícím bodům.

Tímto chválíme žáky i jejich rodiče za úspěšné zapojení do akce a doufáme, že dále budou alespoň tímto způsobem chránit životní prostředí.

.