Představení „Živý Betlém“

06 ledna 2016 | školní akce

V pondělí 21. a v úterý 22. prosince 2015 se kostel v Chrášťanech a poté ve Slabčicích zcela zaplnil lidmi, kteří se přišli zaposlouchat do vánočních písní a koled v podání dětí ze Základní školy v Chrášťanech. Děti z druhého stupně zazpívaly spolu s učitelem Jiřím Járou a pedagogickou asistentkou Lenkou Petráškovou písničku Tomáše Kluse a Václava Neckáře. Menší děti z prvního stupně, navštěvující pěvecký a dramatický kroužek, skvěle ztvárnily „Živý Betlém“. Příběh o Josefovi a Marii, kterým se narodil malý Ježíšek, o pastýřích, kteří střežili svá stáda a hvězdičkách, co svítily všem na cestu, byl obohacen krásnými českými koledami. Zvonivé dětské hlásky se rozezněly po celém kostele a oznámily všem, že vánoční čas je tady.
Za pěvecký kroužek Pavla Bauerová, za dramatický kroužek Naďa Kohoutová.

.

Více fotografií najdete ve školní fotogalerii.