V důsledku protiepidemiologických opatření bude vysvědčení za první pololetí školního roku předáváno zákonným zástupcům na emailovou adresu, kterou uvedli pro účel komunikace se školou. Fyzicky bude žákům vysvědčení předáno až bude možná jejich přítomnost ve škole.