Od pondělí 30. 11. 2020 nastoupí do školy všechny ročníky 1. stupně a z 2. stupně 9. a 8. ročník

6. a 7. ročník se bude dále vyučovat formou online výuky, po týdnu se bude střídat v prezenční výuce s 8. ročníkem, takže do školy nastoupí od 7. 12. 2020 (rotace tříd). Toto střídání tříd bylo ověřováno na ČŠI i MŠMT a je platné i pro naší školu.

Vyučovat se bude podle běžného rozvrhu, bude probíhat i odpolední vyučování. TV – formou procházek, HV – bez zpěvu.

Školní družina bude otevřena pro všechny přihlášené žáky ráno od 6.15 – 7.40 hod., v poledne od 11.30 – 13.00 hod. .

Od 13.00 – 16.00 hod. bude školní družina otevřena pouze pro žáky zaměstnaných (pracujících) rodičů ( z organizačních důvodů).

Žákům, kteří nastupují do školy a využívají školní stravování jsou automaticky přihlášeny obědy. Pokud nemají žáci o oběd zájem, je nutno ho odhlásit.

Roušky se musí nosit ve všech prostorách školy a po celou dobu výuky.