Doplňování učiva:

Žákům, kteří se neúčastní konzultací bude téma konzultovaného učiva průběžně zasíláno emailem. Připomínáme také termín odevzdání úkolů viz. materiály k výuce.

https://zschrastany.cz/odevzdani-materialu-k-vyuce/

https://zschrastany.cz/informace-pro-rodice/doplnky-k-vyuce/

Odevzdání učebnic proběhne 2. 9. 2020

Vysvědčení:

Žáci, kteří navštěvují školní konzultace bude vysvědčení vydáno 26. 6. 2020 první vyučovací hodinu.

Vysvědčení žáků, kteří školní konzultace nenavštěvují bude vydáno do rukou zákonných zástupců 26.6. 2020 v čase 7:30 – 8:00 v budově školy.

Školní pokladna – školní program

Žáci, kteří mají nedoplatky ve školní pokladně, mají povinnost je uhradit do konce školního roku.

Schůzka rodičů prvňáčků

  1. 6. se bude konat schůzka rodičů budoucích prvňáčků od 15h v budově ZŠ v učebně první třídy.