Předání vysvědčení

Na základě nového rozhodnutí ministerstva školství Č. j. MSMT -26173/2020-1 si mohou všichni žáci převzít vysvědčení 26.6. v 7:50 ve svých třídách. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového  infekčního onemocnění. Do škol...

Organizace k ukončení školního roku

.  Doplňování učiva: Žákům, kteří se neúčastní konzultací bude téma konzultovaného učiva průběžně zasíláno emailem. Připomínáme také termín odevzdání úkolů viz. materiály k výuce. Odevzdání materiálů k výuce Doplňky k výuce Odevzdání učebnic proběhne 2. 9. 2020...

Umělecká škola MUSICALE v naší škole

  Vážení rodiče,rádi bychom Vás informovali o možnosti přihlásit Vaše děti do Základní umělecké školy MUSICALE z Týna nad Vltavou. Od roku 2017 Vám nabízíme výuku přímo v Chrášťanech v budově základní školy, kde má škola pobočku. Vaše děti proto nemusí nikam dojíždět...

Odevzdání materiálů k výuce

Žáci, kteří se nebudou účastnit konzultací musejí odevzdat zadávané práce z období domácí přípravy  ( tj. od 11.3.2020 ) nejpozději do 22. 6. 2020 12:00h. Vypracované úkoly mohou být použity jako podklad pro závěrečné hodnocení.  Úkoly, pracovní listy, sešity není...