Zápis do první třídy

Zveme Vás na zápis do prvního ročníku ve dnech 14.4. – 24.4. 2020  Zápis se koná bez fyzické přítomnosti dítěte. Zápis můžete provést on-line zde, k elektronické přihlášce zákonní zástupci podají do školy žádost o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání a rodný...