Cílem a přáním celého kolektivu naší MŠ je, aby zde každé dítě prožilo dny plné radosti, volnosti a příjemných zážitků..

Mateřská škola v Chrášťanech byla založena v prosinci roku 1958. Prošla mnoha podobami a několikrát změnila umístění. Svou vlastní budovu v areálu základní školy získala v rámci tehdejší „akce Z“ v roce 1989, kdy byla 28. prosince slavnostně otevřena. Na tomto místě působí dodnes. V roce 2011 o vánočních prázdninách, byla budova školky vytopena vodou z prasklého potrubí. „Díky“ této události, invenci novinářů, štědrosti dárců a vstřícnému přístupu pojišťovny mohla být MŠ velmi rychle opět zařízena novým vybavením. V létě roku 2012 došlo ve spolupráci s Obecním úřadem Chrášťany a díky dotacím z EU k výměně oken a zateplení budovy.

Legislativně je od roku 2003 MŠ sloučena se základní školou. Oficiální název instituce je Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Funkci ředitelky zde vykonává Mgr. Miroslava Machová. MŠ v Chrášťanech je spádovou mateřskou školou pro obce: Chrášťany, Dražíč, Březí, Slabčice, Nemějice, Písecká Smoleč, Vranov, Karlov, Nepomuk, Doubravka, Doubrava, Koloměřice a další.

MŠ v Chrášťanech disponuje kapacitou 45 dětí ve věku od 2 do 6 let (7 let- děti s odkladem povinné školní docházky), rozdělených do dvou tříd. Třídy menších dětí – KYTIČKA a třídy větších dětí a předškoláků – BROUČCI. Díky umístění v klidné oblasti na konci obce tráví děti čas ve velmi příjemném a čistém prostředí. MŠ má k dispozici oplocenou školní zahradu, kde mají děti mnoho možností se aktivně vzdělávat, hrát si, učit se. Je zde velké pískoviště, smyslový chodníček, hrad, lavičky, stůl na herní aktivity, bylinkový záhon a další atrakce. Školka využívá i sousední obecní zahradu s houpačkami a prolézačkami, stejně tak i hřiště pro volné i sportovní vyžití dětí. V blízkosti školky jsou rozsáhlé lesy a louky, které lákají k častým vycházkám. Při nepřízni počasí je možno využít tělocvičnu základní školy pro pohybové vyžití dětí a aktivity s tím spojené.

Výchova a vzdělávání v naší mateřské škole se řídí podle školního vzdělávacího programu: „Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima!“ (ke zhlédnutí zde). Ve třídě menších dětí cvičíme dětskou jógu. Ve třídě starších dětí se zaměřujeme na logopedickou prevenci. V průběhu celého školního roku pořádáme pro děti vedle běžné denní výuky a her i spoustu různých dalších mimoškolních akcí, jako jsou divadla, drakiády, pálení čarodějnic, karnevaly, besídky, přespání v MŠ, soutěže a další. S dětmi jezdíme na výlety.

 

NOVINKY Z MŠ:

(aktuální informace pro rodiče)

POZOR - ZMĚNA TEL.ČÍSLA PRO MŠ! nové číslo je 739 027 929

číst více

PLAVÁNÍ

Od 8.1. do 19.3. 2018 budeme s třídou Broučci, vždy v pondělí, jezdit na plavání do Písku. Celkem 10 lekcí za 900,- Kč (1 lekce = 90,- Kč). 12.3. se nejde, jsou jarní prázdniny. Další informace uveřejníme postupně.  

číst více

Co nás čeká v prosinci

11. 12. - Vánoční dílničky v MŠ, pomoc od rodičů vítána 12.12. - prodej vánočních výrobků ve škole, od 17.00 13.12. - divadlo Kouzelná truhlička 15.12. - Klaun TÚ TÚ - dopravní výchova 19.12. - vánoční besídka, od 16.00 třída Kytička, od 16.15 třída Broučci (budeme...

číst více

Divadla 2017/18

26.9.2017 45,- 9:00 Divadlo  „SLUNÍČKO“  Rozverný dráček. 24.10.2017 45,- 9:15 Divadlo „ Z BEDNY“  Princezna na hrášku. 13.11.2017 45,- 9:00 Divadlo „OKÝNKO“  Jak se uspává příroda. 5.12.2017  40,- 9:00 Divadlo“KAŠPÁREK“ O kouzelném zvonečku. 7.2.2018 40,- 10:30...

číst více

ŘÍJNOVÉ AKCE

6. 10. Divadení dopoledne s názvem "Klaun TÚ TÚ učí děti dopravu" 11. 10. Poznáváme zvířata  

číst více

Provozní doba mateřské školy: 6:30 – 16:00
Kontakt do mateřské školy: 739 027 929

Kolektiv Mateřské školy tvoří:

Jitka Kosová (tel. 724 410 420)
vedoucí učitelka

Olga Králová (tel. 608 144 590)
učitelka

Bc. Naděžda Kohoutová (tel. 733 752 585)
učitelka

Naděžda Dlouhá
chůva

 Anna Bicanová
asistent pedagoga

školnice – Jaroslava Vomáčková
kuchařka – Zdena Drozdová

Řád mateřské školy

PDF dokument se otevře v novém okně

Vzdělávací program mateřské školy

PDF dokument se otevře v novém okně

Informace o povinném předškolním vzdělávání

PDF dokument se otevře v novém okně

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

PDF dokument se otevře v novém okně