Konzultační hodiny pedagogů ve školním roce 2018/2019

.

den čas
ředitelka školy
Mgr. Miroslava MACHOVÁ pondělí 7.50 – 8.35
zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Ivana ŠULCOVÁ čtvrtek 8.00 – 8.30
výchovná poradkyně
Mgr. Jana PAZDEROVÁ pondělí 8.45 – 9.30
pedagogové
Mgr. Jiří JÁRA čtvrtek 8.45 – 9.30
Mgr. Dana PRÁŠKOVÁ pondělí 8.45 – 9.30
Edita HRABÁNKOVÁ pondělí 12.30 – 13.15
Olga BŘEZINOVÁ úterý 13.00 – 14:00
Mgr. Jan KOLÁŘ čtvrtek 9.50 – 10.35
metodik prevence 
Mgr. Romana JÍLKOVÁ středa 10.45 – 11.30
asistenti pedagoga
Ivana DĚDIČOVÁ pondělí 13:00 – 13.45
Alena VANDOVÁ úterý 11.30 – 12.15
Hana SVATOŠOVÁ pondělí 7.00 – 7.45
školní psycholog
Mgr. Pavla FOJTÍKOVÁ po individuální domluvě
p

konzultace je třeba si s daným pedagogem předem dohodnout.

Kontakty naleznete zde.