DOKUMENTY KE STAŽENÍ

přihlášky, seznamy, žádosti, atd…

ROZVRHY HODIN

PDF se otevře v novém okně

Lyžařský kurz 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany

Chrášťany 100, PSČ 373 04, okres České Budějovice

 

Organizace školního roku 2019/2020:

 

Ředitelka školy Mgr. Miroslava MACHOVÁ
Zástupce ředitelky Mgr. Ivana ŠULCOVÁ
Výchovná poradkyně Mgr. Jana PAZDEROVÁ
Vedoucí učitelka MŠ          Jitka KOSOVÁ

 

 Třídní učitelé


Učitelé ZŠ

I. třída 1. ročník Mgr. Pavla BAUEROVÁ
II. třída 2.a 5. ročník Edita HRABÁNKOVÁ
III. třída 4. ročník Olga BŘEZINOVÁ
IV. třída 3. a 5. ročník Mgr. Miroslava MACHOVÁ
V. třída 6. ročník Mgr. Jan Kolář
VI. třída 7. ročník Mgr. Ivana Šulcová
VII. třída 8. ročník Mgr. Jiří Jára
VIII. třída 9. ročník Mgr. Lenka Lišková

 

Mgr. Dana Prášková
Mgr. Jana Pazderová

 

Metodik Prevence                                         Mgr. Ivana Šulcová

Asistent pedagoga

Asistent pedagoga ZŠ

 

Ivana DĚDIČOVÁ
Hana SVATOŠOVÁ
A
lena VANDOVÁ
Aneta REJNARTOVÁ

 

Asistent pedagoga MŠ

 

Vychovatelka ŠD

  Bc. Naděžda KOHOUTOVÁ


Školní psycholog
 

Mgr. Pavla FOJTÍKOVÁ

 

Učitelky MŠ

I. oddělení Jitka KOSOVÁ
Olga KRÁLOVÁ

II. oddělení

 

chůva

Zuzana BOUŠKOvÁ

Ing. Bc. Lenka SÁDLOVÁ

Martina MASÁKOVÁ

 

Provozní zaměstnanci

Hlavní účetní Marie SÁDLOVÁ
Účetní Ing. Bc. Lenka SÁDLOVÁ
Školnice ZŠ Anna SZEWCZYKOVÁ
Uklízečka ZŠ Aneta Rejnartová
Školnice MŠ Dagmar Suchanová

 

Školní jídelna

Vedoucí ŠJ Hana NECHVÁTALOVÁ
Vedoucí kuchařka Ladislava SYROVÁTKOVÁ
Kuchařka – doplňková činnost Milena ZUNTOVÁ
Kuchařka MŠ Zdena DROZDOVÁ
Pomocná kuchařka Miroslava MAREŠOVÁ

 


 

Pedagogické rady

27. srpna 2019 úterý 10.00
13. listopadu 2019 středa 13.00
29. ledna 2020 středa 13.00
15. dubna 2020 středa 13.00
24. června 2020 středa 13.00

 

Třídní schůzky

18. listopadu 2019 pondělí 15.30
20. dubna 2020 pondělí 15.30

Kromě těchto schůzek s rodiči jsou možné individuální konzultace v případě potřeby ze strany rodičů nebo školy v konzultačních hodinách pedagogů popřípadě po domluvě s pedagogy kdykoliv.

 
Rozpis vyučovacích hodin

1. hodina 07.50 – 08.35
2. hodina 08.45 – 09.30
3. hodina 09.50 – 10.35
4. hodina 10.45 – 11.30
5. hodina 11.40 – 12.25
6. hodina 12.30 – 13.15
7. hodina 13.25 – 14.10
8. hodina 14.20 – 15.05

Kromě těchto schůzek s rodiči jsou možné individuální konzultace v případě potřeby ze strany rodičů nebo školy v konzultačních hodinách pedagogů popřípadě po domluvě s pedagogy kdykoliv.

KONZULTAČNÍ HODINY

ve školním roce 2019/20

Organizace školního roku

ve školním roce 2019/20

ŠKOLNÍ PARLAMENT

ve školním roce 2015/16

Doplňky k výuce

on-line doplňky k výuce