Předání vysvědčení

Na základě nového rozhodnutí ministerstva školství Č. j. MSMT -26173/2020-1 si mohou všichni žáci převzít vysvědčení 26.6. v 7:50 ve svých třídách. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového  infekčního onemocnění. Do škol...

Organizace k ukončení školního roku

.  Doplňování učiva: Žákům, kteří se neúčastní konzultací bude téma konzultovaného učiva průběžně zasíláno emailem. Připomínáme také termín odevzdání úkolů viz. materiály k výuce. Odevzdání materiálů k výuce Doplňky k výuce Odevzdání učebnic proběhne 2. 9. 2020...

Umělecká škola MUSICALE v naší škole

  Vážení rodiče,rádi bychom Vás informovali o možnosti přihlásit Vaše děti do Základní umělecké školy MUSICALE z Týna nad Vltavou. Od roku 2017 Vám nabízíme výuku přímo v Chrášťanech v budově základní školy, kde má škola pobočku. Vaše děti proto nemusí nikam dojíždět...

Odevzdání materiálů k výuce

Žáci, kteří se nebudou účastnit konzultací musejí odevzdat zadávané práce z období domácí přípravy  ( tj. od 11.3.2020 ) nejpozději do 22. 6. 2020 12:00h. Vypracované úkoly mohou být použity jako podklad pro závěrečné hodnocení.  Úkoly, pracovní listy, sešity není...

Návrat do školy druhého stupně ZŠ

Od 8. června 2020 bude znovu částečně obnovena výuka. Účast žáků na této výuce je dobrovolná a bude probíhat v určené dny vždy od 7: 50 do 12: 25.   Výukové dny: ročník: pondělí, čtvrtek ročník: úterý, pátek ročník: středa   Při vstupu do školy musí žáci...

Provoz mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany   V Chrášťanech 14. 5. 2020 Mateřská škola Chrášťany bude od 25. 5. 2020 OTEVŘENA Zájem o docházku – žádáme tímto rodiče o zpětnou vazbu, zda dítě nastoupí do MŠ, do 21. 5. 2020, stačí potvrdit e-mailem na...

Návrat do školy

Dle ustanovení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 budou moci do školy za přísně stanovených podmínek od 11. 5. 2020 docházet žáci 9. ročníků, a to výhradně za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat...